Myynti
Markku Väänänen
044 972 9213
Hengittävä ja energiatehokas puutalo – eristäminen ennen ja nyt
Asiakaskertomukset ja blogit

Hengittävä ja energiatehokas puutalo – eristäminen ennen ja nyt

Kun entisaikaan ihmiset aloittivat rakentamaan taloa, he kaatoivat rakennuspaikalta puut ja näin saatiin tarvittava puutavara rakentamiseen. Tuvan suuri leivinuuni sekä huoneiden pienemmät uunit antoivat lämpöä. Sitä tarvittiinkin kovilla pakkasilla ja varmasti myös harakat saivat oman osansa. Lämpöä karkasi, mutta samalla ilma vaihtui. Metsästä sai puuta lisää, joten energiatehokkuus ei ollut ensimmäisenä mielessä, kun taloa rakennettiin. Talo tuulettui hyvin ja kosteus pääsi haihtumaan rakenteista itsestään.

Kun lämmittämisessä siirryttiin ostoenergiaan, jouduttiin samalla miettimään, miten energiaa voisi säästää. Taloja alettiin eristää ensin purulla ja sitten erilaisilla teollisilla eristemateriaaleilla. Huomattiin, että useimmat eristemateriaalit eivät siedä kosteutta, joten sisäilman kosteuden siirtyminen rakenteisiin estettiin muovilla.

Nyt lämpö ei enää karannut niin helposti harakoille, mutta ilmakaan ei vaihtunut enää itsestään. Kosteus, joka syntyi asumisesta sisäilmaan, täytyi poistaa ilmanvaihtokoneilla. Tämä toimii hyvin niin kauan, kun ilmanvaihtokone toimii oikein eli pitää rakennuksen alipaineisena ja höyrynsulkumuovi pysyy ehjänä. Jos näin ei ole, niin on suuri riski, että talon eristeet kastuvat ja altistuvat mikrobikasvustoille.

Onneksi on saatavilla erilaisia ratkaisuja, joissa yhdistetään entisajan puurakentaminen ja nykyaikainen energiatehokkuus - puukuitueristeellä on kyky sitoa kosteutta ja haihduttaa sitä pois. Ilman liikkuminen rakenteissa voidaan estää ilmansulkupaperilla- tai kankaalla. Vesihöyry pääsee liikkumaan rakenteessa, eikä kosteus tiivisty vääriin paikkoihin. Talvella, kun ulkona ilma on kuivempaa, kosteus siirtyy sisältä ulkoilmaan. Kesällä taas tapahtuu toisinpäin. Ilmiö on samankaltainen kuin esimerkiksi puulattiassa, joka elää kosteusvaihteluiden mukaan. Lattia on sitonut itseensä ilmankosteutta, mutta ei ole kuitenkaan märkä.

Kun omaan kotiin valitaan eristeitä, kannattaa miettiä, haluaako olla ilmanvaihtokoneiden varassa ja samalla luottaa, että höyrynsulkumuovi pysyy vuosikymmenet täysin ehjänä - tai onko se ehjä edes heti rakentamisen jälkeen. Kun valitaan eriste, joka pystyy käsittelemään luontaisesti ilmassa olevaa kosteutta, on rakenne paljon turvallisempi tilanteissa, joissa kaikki asiat eivät menekään juuri niin kuin ne on suunnittelupöydällä suunniteltu.

Markku Väänänen

Ota yhteyttä!

Markku Väänänen: 044 972 9213, markku.vaananen@lamminkoti.com